CR 90 - Кристализиращ хидроизолационен шлам

CR 90 - Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

За изолиране срещу влага и вода на минерални основи. За хидроизолиране на балкони, влажни помещения, подземни конструкции (вкл. стени на мазета), септични ями, резервоари за вода (вкл. за питейна вода) с дълбочина до 15 m, противопожарни цистерни и малки монолитни плувни басейни с площ до 20 m2. Използва се за хидроизолиране на бетон и армиран бетон, зидарии със запълнени фуги и минерални мазилки.
Опаковка: Хартиени торби от 25 kg

Техническа характеристика

Facebook