CR 65 - Хидроизолационен шлам

CR 65 - Хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

За хидроизолация на минерални повърхности с открити пори, на зидарии (с гладка повърхност и запълнени фуги), на бетон (излят най-малко преди 3 месеца), на циментови замазки и основи (направени най-малко преди 28 дни). За вътрешна хидроизолация на монолитни резервоари за вода (вкл. за питейна вода), на басейни с дълбочина до 5 m, на изби и сутерени в стари сгради.
Опаковка: Хартиени торби от 25 kg

Техническа характеристика

Facebook