За водоплътно запечатване на фуги около сифони в…
За водоплътно запечатване на съединителни и разширителни фуги,…
CL 51 Express - Гъвкава еднокомпонентна алтернативна хидроизолация…
CT 10 - Силиконов импрегнатор за фуги и…
CR 166 - Еластичен двукомпонентен хидроизолационен шлам за…
CR 90 - Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране…
CR 65 - Хидроизолационен шлам за изолиране на…

Facebook