Ceresit Ceretherm Standard

Ceresit Cerether 4d4a9047ecbeb

1.Фиксиране

    Лепило-шпакловка за топлоизолация Thermo Universal
    Пластмасови дюбели CT 330
    Употребата на дюбели е задължителна при фиксиране на плоскости в периферните участъци от фасадите и при монтаж на системата на височини над 12 m. Броят на дюбелите и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа на анализа на подлежащата основа и изчисленията за натоварването

2. Топлоизолационен материал

    Плоскости от стиропор CT 315 или подобни, класифицирани както следва:
    EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS170-CS(10)90-WL(T)2-DS(70)1-TR150
    С дебелина от 5 до 25 cm
    С плоска или профилирана челна повърхност

3. Армирана шпакловка

    Фибростъклена мрежа CT 325 с плътност 165 g/m2
    Лепило-шпакловка за топлоизолация Thermo Universal

4. Грундираща боя

    Грундираща боя CT 16 за минерални, акрилни, силиконови и силикат-силиконови мазилки

5. Мазилки

    Акрилни мазилки: CT 60 („зърнеста” структура), CT 64 („рустикална” структура)
    Силикат-силиконови мазилки: CT 174 („зърнеста” структура),CT 175 („рустикална” структура)

6. Допълнителни компоненти

    Профили за топлоизолиране при цокли и ъгли, и около прозорц

Област на приложение

    За топлоизолиране на новопостроени сгради и сгради в процес на обновяване
    За топлоизолиране на сгради в жилищния, обществения и промишления сектор
    Максималната височина при монтаж се определя от противопожарните норми (в България – 30 m за система на база EPS)

Свойства:

    Проверено и дълготрайно решение
    Устойчива на микробиологични замърсители (плесени и мухъл)
    Устойчива на силно ударно натоварване
    Устойчива на атмосферни въздействия
    Ниска абсорбираща способност
    Класификация на пожарния риск: В съгласно EN 13501-1 (не разпространява огъня)

Външен вид

    Акрилни  и силикат-силиконови мазилки с различни структури
    Избор на мазилки и бои с широк спектър от цветове (над 210 цвята)
    Възможност за изпълнение в нестандартни цветове според индивидуални заявки

Полагане

    Компонентите на системата се подготвят лесно или са готови за употреба
    Широка гама от допълнителни материали
    Многобройни решения за детайли

Основи

    Всички видове тухлени и бетонни конструкции с носеща способност
    Препоръчва се да се извършва анализ на топлообмена и влагосъдържанието на предназначената за топлоизолиране стена, например с помощта на програмата Konstruktor 3.5

Условия на полагане

    Температури в диапазона от +5°C до +25°C
    Влажност на въздуха под 80%

 

Facebook