Sikafloor®-400 N Elastic+

Sikafloor-400N Elastic+ е еднокомпонентно, високо еластично, с ниско съдържание на разтворители, UV устойчиво, цветно, втвърдяващо от влагата, полиуретаново покритие, което може да се нанася с помощта на валяк или безвъздушно пръскане.
Области на приложение
Гладко или противо-плъзгащо, UV устойчиво, водоустойчиво покритие премостващо пукнатини за бетонови и циментови основи
За повърхности подложени на леко до средно механично натоварване
За балкони, тераси, стълбища и др
Характеристики / предимства
Високоеластично покритие
Водоустойчиво
UV устойчиво, не пожълтява
Устойчивост на различни климатични условия
Устойчивост на абразия при нормално натоварване
Възможно е изграждането на противоплъзгащи повърхности
Лесно нанасяне с валяк или пръскане
Почти неограничен избор на цветови нюанси.
Опаковка
6 kg
17 kg
Техническа характеристика

Facebook