Sikafloor®-2530 W

Sikafloor-2530 W е двукомпонентно, дисперсно, цветно епоксидно покритие
Области на приложение
Цветно епоксидно покритие за бетон, циментови замазки, системи с посипка и епоксидни замазки
Може да бъде подлаган на нормални до средно тежки механични и химични натоварвания
За производствени халета, складове, подземни гаражи и паркинги и др
Характеристики / предимства
Добра химична и механична устойчивост
Пропускливост на водни пари
водоразредим
без мирис
лесен за нанасяне
Почти неограничен избор на цветови нюанси.
Опаковка:
комп A: 4.2 kg и 12.6 kg
комп B: 1.8 kg и 5.4 kg
комп A+B: 6 kg и 18 kg готов за смесване продукт
Техническа характеристика

Facebook