Sikafloor ®-263 SL

Sikafloor-263 е двукомпонентно, икономично, многофункционално свързващо средство на основата на епоксидна смола
Области на приложение

За изграждането на изравнителни замазки, покрития и слоеве върху бетонови и циментови замазки с нормално до средно натоварване т.е складови и монтажни помещения, ремонтни работилници, гаражи и товарни рампи и др.
Системата с посипка се препоръчва за хипермаркети и подземни гаражи, ремонтни хангари и производствени бази с мокри процеси, като напр. производство на храни и напитки

Опаковка
комп A: 15.8 kg
комп B: 4.2 kg
комп A+B: 20 kg готов за смесване продукт
комп A: 220 kg варели
комп B: 177 kg, 59kg варели
комп A+B: 1 варел комп A (220 kg) + 1 варел комп B (59 kg) = 279 kg
комп A+B: 3 варела комп A (220 kg) + 1 варел комп B (177 kg) = 837 kg

Техническа характеристика

Facebook