Sikafloor®-156

Sikafloor-156 е двукомпонентнa, нисковискозна епоксидна смола

Области на приложение

Като грунд или свързващо вещество върху бетон, циментови и епоксидни замазки;
За нормални до силно абсорбиращи повърхности;
Грунд за всички Sika епоксидни и PUR подове;
Свързващ мост за изравнителни и подови замазки;
За вътрешна и външна употреба;

комп A: 1.875 кг, 7.5 кг и 18.75 кг
комп B: 0.625 кг, 2.5 кг и 6.25 кг
комп A+B: 2.5 кг, 10 кг и 25 кг готов за смесване продукт
комп A: 180 кг и 1000 кг варели
комп B: 60 кг, 180 кг и 1000 кг варели
Техническа характеристика

 

Facebook