Sikafloor-3 QuartzTop (60) е еднокомпонентна, предварително смесена, цветена…
Sikafloor-262 AS N е двукомпонентно, саморазливно, цветно епоксидно…
Sikafloor-400N Elastic+ е еднокомпонентно, високо еластично, с ниско…
Sikafloor-2530 W е двукомпонентно, дисперсно, цветно епоксидно покритие…
Sikafloor-263 е двукомпонентно, икономично, многофункционално свързващо средство на…
Sikafloor-156 е двукомпонентнa, нисковискозна епоксидна смола Области на…

Facebook