За нас

    Фирмата  регистрира  търговската си дейност през 2001 год.  с магазин  за  строителни  материали в гр. Плевен , ул. „Г.Бенковски” № 28. През 2007 год. е  пререгистрирана  на  „СИЛПЕТ”.
    В Плевен  и  региона  е  позната , като  първият  и  официален  дистрибутор  на  CERESIT  -  HENKEL, а  от  2003 год. е  и  основен  дистрибутор   на   SIKA – БЪЛГАРИЯ , известна  със  строителната  си  химия.
    2005 год.   в  магазина  на  фирмата  се  въвежда  компютърно  тониране  на  бои  и  мазилки  с  марката  CERESIT.  Това  дава  възможност  за  бързо  и  качествено  обслужване  на  клиентите ,  а  на  строителните  фирми  свобода  и бързи  решения.
    Изградена е  и се  поддържа  качествена  дистрибуторска  мрежа, като  се наложиха и   популяризираха  марките  CERESIT, MOMENT, TANGIT  и др.  на  HENKEL ,  както  и  много  от  продуктите  на  SIKA.  Добрата  логистична  организация  във  фирмата  осигурява  добро  и  коректно  обслужване  на  клиентите. Изцяло  се  съобразява  с  конкретните  нужди  на  всеки  търговец  и  потребител. Вече предлагаме ефектни интериорни мазилки на италианската марка Valpaint.
    Във  фирмата  работят  добре  обучени консултанти  и  търговски  представители , познаващи  спецификата  и  начините  за  работа  с  новите  строителни  технологии, качеството  на  продуктите  и  тяхното  конкретно  предназначение. Разясняват се  новите  технологии на  строители  и  търговци, популяризират се  иновациите  в областта  на  строителството  и  по  този  начин  се  печелят   приятели.
    През  изминалите години  фирма  „СИЛПЕТ” ЕООД се  утвърди като  коректен  и  предпочитан  партньор – лидер на  пазара  за  качествени  строителни  материали.
magazin
0002

Facebook