Екобрикети

Екобрикетите се произвеждат предимно от букова дървесна биомаса, отпадък при производството на изделия от масивна дървесина. При необходимост биомасата се надробява до подходящата едрина и се изсушава в специални сушилни инсталации до 6% влажност.
Еко брикетите от отпадъчна дървесна биомаса са продукт, който се получава при термично пресоване на дървени частици (талаш, стърготини), без използването на допълнителни спойващи вещества. При производството се използват шнекови преси, осигуряващи високо налягане и температура. По този начин се стопява целулозата в дървото и частиците се слепват една за друга. Това обуславя по - голямата плътност и по - голямата трайност на продукта. Получаваният по тази технология продукт е с много добри технологични, екологични и икономически характеристики, особено съпоставен с продуктите на основните конкуренти.

 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Диаметър: около 5 см.
  • Дължина: около 7 см.
  • Влага: 5.0 - 6.0 %
  • Съдържание на сяра S при горене: 0.02 %
  • Остатъчна пепел: 0.4 - 0.5%
  • Tоплина при изгаряне: 18.5 - 19.5 MJ/kg
  • Без слепващи вещества

Facebook