Предназначен за защита и декорация на предмети от…
За декоративна защита на изделия от дърво, експлоатирани…
Покритие за дълготрайна антикорозионна защита и декорация на…
Смес от ароматни и алифатни въглеводороди. Начин на…
Водоразредим грунд на база акрилатна полимерна емулсия, антикорозийни…
Устойчиво покритие за защита на предварително грундирани дървени,…
Подходящ както за нови повърхности, така и при…
Универсално решение за защита и декорация на повърхности…
За декоративна защита на фасади, варопясъчни мазилки и…

Facebook