Лепило Ц 200

Водоразредимо лепило за лепене на хартия, картон, паркет и др. Може да се използва и като добавка в гипсови шпакловки и други строителни разтвори.

Начин на употреба:
При използване на лепило С-200 се изисква почистване на слепващите повърхности. Наличието на прах, мазни петна и грапавини по слепващите повърхности намалява якостта на слепване. Лепилата се нанасят върху предварително подготвените слепващи повърхности с четка, шпакла или валяк. Нанесеното лепило се изчаква да просъхне около 3-7 минути в зависимост от вида на слепваната повърхност и температурата при която се работи. Залепените повърхности се стягат за около 24 часа. Работи се при температура над 10°С. След работа инструментите да се почистят веднага с вода.

Разреждане: При необходимост се разрежда с вода.

Разход:100-150г/м2

Съхнене: 3-4 часа

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Техническа характеристика

Facebook