Xpert Силикон-акрилатна мазилка

Представлява система от полимерна дисперсия, вода, сгъстители, минерални цветни пълнители, камъчета с определен гранулометричен състав, силиконова емулсия и добавки. отова за полагане пастообразна маса, която се предлага във варианти за влачена и драскана структура. Използва се като крайно декоративно покритие върху топлоизолационни системи и като декоративно-защитно покритие върху бетонни, гипсови, варо-пясъчни и варо-циментови стени. Подходяща за фасади на жилищни, индустриални и бизнес сгради, както и за естетично оформление на вътрешни стени

Цветова гама: Бяла. Може да се оцветява на тониращи машини или с пигментни пасти на водна основа.

Начин на употреба:
Подготовка на основата: Мазилката има добра адхезия към всички носещи чисти и здрави повърхности. Всички замърсявания, масла, прах, стари и нездрави предишни покрития трябва да се отстранят. Преди нанасяне на мазилката основата се грундира.
Нанасяне: Мазилката се нанася еднослойно, като дебелината на покритието се определя от размера на камъчетата. При необходимост се добавя вода. Изчаква се определено време за засъхване и по преценка се пристъпва към декоративно оформление на покритието за получаване на желания релеф с вертикални, хоризонтални, кръгови или кръстовидни движения на пластмасова маламашка.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се разрежда 5-10% с вода.

Разход:  1 -3 kg/m2 (в зависимост орт едрината на зърното)

Съхнене: Повърхностно: 2-3 часа при 20°С; Цялостно изсъхване: 24 часа

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето – 25кг

Техническа характеристика

Facebook